Вакансії в Україні, Тестувальники (QA), Київ (Україна), C#, OOP, SQL, Linux, JIRA, .net, Git, TFS, Automated Testing (QA), manual testing, regression testing, Selenium WebDriver, Test planning, Automated Testing, Manual Testing (QA), Quality Assurance (QA), test design, test management | Bonus.work