Політика конфіденційності | Bonus.work

Адміністрація Сайту Bonus.work турбується про забезпечення безпеки даних своїх клієнтів. Саме тому ми створили цю Політику конфіденційності, щоб ви знали, що відбувається з вашими персональними даними, які ви надали нам.

Реєструючись на сайті Bonus.work, ви надаєте Адміністрацї Сайту Bonus.work, її працівникам, підрядникам, партнерам та контрагентам згоду на обробку всіх наданих персональних даних з метою належного надання Адміністрацією Сайту Bonus.work послуг згідно з Публічним договором приєднання про надання послуг (далі – Публічний договір).

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Персональні дані – посилання на особисті профілі відповідного Користувача в соціальних мережах LinkedIn, Facebook, а також Google та GitHub аккаунтів та дані, публічно розміщені та доступні в такому профілі (наприклад, прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти, місце роботи, досвід роботи контрагенти, банківські деталі тощо), а також дані, які були надані Користувачем при реєстрації на Сайті.

1.2. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, яка надала свої персональні дані для подальшої обробки Адміністрацією Сайту, або згода якої на надання та обробку презюмується відповідно до п. 11.2 цієї Політики конфіденційності.

1.3. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.4. Володілець персональних даних – фізична особа-підприємець Лаба Микола Леонтійович (РНОКПП: 2767107839, адреса реєстрації: Київська обл. смт. Бородянка, вул. Центральна 429а), яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом (далі – Адміністрація Сайту).

1.5. Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій Адміністрацією Сайту або законом надано право обробляти ці дані від імені Адміністрації Сайту. Такими розпорядниками можуть бути працівники, підрядники або інші контрагенти Адміністрації Сайту.

1.6. Сайт – сукупність веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за посиланням https://bonus.work/.

1.7. Партнери Адміністрації Сайту – особи, інформацію про яких розміщено на Сайті за посиланням https://bonus.work/companies.

1.8. Інші визначення вживаються відповідно до Публічного договору та Закону України «Про захист персональних даних».

2. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. Персональні дані, що надаються Користувачами при реєстрації на Сайті, обробляються Адміністрацією Сайту з метою належного надання послуг згідно Публічного договору та у відповідності до його цілей.

3. ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Суб'єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Адміністрації Сайту чи розпорядника персональних даних;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених чинним законодавством, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу Адміністрації Сайту із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Адміністрації Сайту та відповідним розпорядникам персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

4. ЗБІР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Під час реєстрації на Сайті ми просимо наших Користувачів надати необхідні персональні дані та іншу інформацію в обсязі, який є необхідним для надання послуг. Ми залишаємо за собою право на отримання від Користувача додаткових відомостей, в тому числі персональних даних, в разі потреби та за згодою такого Користувача.

4.2. Інформація про відвідування. Під час доступу на Сайт наші сервери автоматично записують певну інформацію в журналах. Ці журнали можуть містити інформацію про веб-запит, IP-адресу, тип і мову браузера, дату і час запиту.

4.3. Обмін інформацією з партнерськими сайтами. Деякі послуги, які ми пропонуємо, пов'язані з іншими сайтами, зокрема, з сайтом https://hardwanted.com, а також з сайтами осіб, Вакансії яких та/або інформація про які розміщена на Сайті, партнерів Сайту. Персональні дані та інша інформація, яку ви надаєте як на цьому Сайті, так і на сайтах таких осіб, може бути передана в двосторонньому порядку для ефективного надання цих послуг. Ми обробляємо інформацію такого роду відповідно до цієї Політики конфіденційності.

5. ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Персональні дані зберігатимуться Адміністрацією Сайту до моменту відкликання згоди суб’єкта персональних даних.

5.2. Суб’єкт персональних даних не може відкликати свою згоду на обробку персональних даних (а саме, прізвища, імені, по батькові, контактних даних (номера телефону, адреси, імейлу), банківських деталей) в період з моменту набуття Рекомендацією статусу “Взята в опрацювання” до спливу 3 місяців з цього моменту, або до моменту виконання сторонами своїх зобов’язань згідно Публічного договору, залежно від того, який момент наступив пізніше, оскільки таке відкликання унеможливить виконання Публічного договору.

5.3. З метою відкликання згоди суб’єкт персональних даних повинен звернутися до Адміністрації Сайту з відповідною вимогою в письмовій формі.

6. ПОШИРЕННЯПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Ми надаємо доступ до персональних даних Користувачів третім особам тільки за таких обмежених обставин:

6.1.1 Шукачу, зацікавленому в розгляді кандидатури Реферала на певну Вакансію.

6.1.2. На виконання Публічного договору.

6.1.3. У нас є достатні підстави вважати, що поширення такої інформації є необхідним для:

6.1.3.1. дотримання законодавства України, в тому числі надання інформації на вимогу осіб, установ, організацій будь-якої форми власності або державних органів, які мають право на отримання такої інформації згідно із законодавством України;

6.1.3.2. виявлення і запобігання шахрайських дій, а також вирішення проблем безпеки та усунення технічних несправностей;

6.1.3.3. захисту від безпосередньої загрози правам, майну або безпеці Адміністрації Сайту та/або будь-кому з її працівників, та/або підрядників, та/або інших контрагентів, та/або партнерів, її користувачів або громадськості, в рамках законодавства України.

6.4. Поширення персональних даних відбуватиметься виключно в цілях ефективного надання послуг на підставі згоди Користувача на обробку його персональних даних.

6.5. Права і повноваження Розпорядників, яким надано право обробляти ці дані, визначено чинним законодавством.

7. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Ми вживаємо всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. До цих заходів належать, зокрема, але не виключно, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання, обробки даних, заходи інформаційної безпеки даних, включаючи відповідне шифрування та режими доступу, заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання несанкціонованого доступу.

8. ДОСТУП ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ОНОВЛЕННЯ

8.1. Ми робимо все від нас залежне, щоб надати вам доступ до ваших персональних даних, можливість виправити їх, якщо вони невірні, або вилучити за Вашим запитом, якщо тільки їх зберігання не відповідає закону або не обумовлено законними та/або діловими цілями. Перед обробкою запитів ми просимо Користувачів підтвердити свою особу та інформацію, яку вони хочуть отримати, виправити або видалити.

9. ФАЙЛИ COOKIES

9.1 На додаток до інформації, яку надає Користувач, Адміністрація Сайту використовує технологію для збору інформації про використання Сайту за допомогою файлів cookies. Файли cookies – це буквено-цифрові ідентифікатори, які передаються на жорсткий диск пристрою Користувача через вебпереглядач, щоб дозволити системам розпізнавати його. Наприклад, ми використовуємо файли cookies для відстеження кількості відвідувачів Сайту, дату та час відвідування, тривалість перебування та сторінки, які вони переглядають. Ми також використовуємо файли cookies, щоб визначити, які вебпереглядачі використовують Користувачі, і вебадресу, з якої вони переходили на вебсайт (наприклад, через банерну рекламу).

9.2. Ця технологія не ідентифікує Користувачів особисто та не збирає персональні дані. Вона лише дозволяє збирати статистику про відвідування та використання вебсайту. Адміністрація Сайту, її працівники, підрядники, інші контрагенти, партнери використовують ці анонімні дані та діляться ними з третіми сторонами для покращення вмісту та функціональності Сайту.

9.3. У випадку, якщо Користувач вирішить відключити, відхилити або заблокувати cookies, які використовуються, деякі частини Сайту можуть не працювати належним чином, а в певних інших випадках перегляд Сайту може не бути доступним.

9.4. Щоб отримати додаткові відомості про файли cookies, про те, як керувати налаштуваннями файлів cookies та налаштуваннями браузера, або про видалення файлів cookies на жорсткому диску, відвідайте сторінку http://www.allaboutcookies.org.

10. РОЗКРИТТЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

10.1. Адміністрація Сайту може передавати деякі або всі персональні дані, надані Користувачами, її працівникам, підрядникам, іншим контрагентам (у тому числі, але не виключно, особам, які надають послуги з підтримки, включаючи послуги з обробки даних), партнерам тощо, які використовують ці дані відповідно до цієї Політики конфіденційності, як на території України, так і за кордон, оскільки таким особам можуть знадобитися персональні дані Користувачів для виконання своїх функцій, реалізації своїх прав та виконання обов’язків.

11. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

11.1. Незважаючи на те, що гарантувати повну безпеку збереження, використання чи передачі даних проти незаконного доступу, втручання, перехоплення сторонніми особами або іншого нецільового використання ми не можемо, Адміністрація Сайту використовує комерційно обґрунтовані та належні зусилля для забезпечення захисту персональних даних Користувачів.

11.2. Надаючи Рекомендацію, Реферер гарантує, що отримав необхідну згоду та погодження Реферала щодо надання відповідної інформації. Адміністрація Сайту не несе відповідальність за точність, достовірність та актуальність інформації, наданої Реферером. Всі ризики, пов’язані з наданням такої інформації, несе Реферер.

11.3. Встановлюючи гіперпосилання на Сайті, Адміністрація Сайту не несе відповідальності за належність та достовірність інформації. Будь-які гіперпосилання мають інформаційний характер та використовуються Користувачами на власний ризик.

12. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Адміністрація Сайту зберігає за собою право змінювати Політику конфіденційності в односторонньому порядку. Зміни, що вносяться до Політики конфіденційності, набиратимуть чинностіз моменту їх опублікування на цьому Сайті.

12.2. Адміністрація Сайту може обробляти персональні дані Користувачів на серверах, що розміщуються як на території, так і за межами території України.